Crossdressing

Crossdressing (anglicky: oblékání křížem) je oblékání oděvu, který v dotyčné společnosti patří opačnému pohlaví (muž si obléká ženské oblečení, žena mužské). Osoba praktikující crossdressing se nazývá crossdresser. Crossdressing je praktikován oběma pohlavími, častější jsou ale případy, když se muži oblékají do ženských šatů, než když se ženy převlékají za muže. Crossdressing a fetiš

Crossdressing se často považuje za synonymum transvestitismu. Pojmy jsou skutečně hodně podobné, nejsou však zcela identické. Za crossdressing se totiž označuje konkrétní okamžik výměny oblečení, kdežto transvestitismus je označení formy fetišismu. Tedy každý transvestita je crossdresser, ne každý crossdresser je transvestita. K oblékání šatů opačného pohlaví mohou vést i jiné motivy než fetišistické. Například mužský herec hrající ženskou postavu (a oblékající se proto do ženského oblečení) je crossdresser, nicméně nemusí být transvestita. Crossdressing a sexuální orientace

Oblékání šatů opačného pohlaví je též součástí stereotypních představ spojovaných s homosexualitou. Představuje-li oděv výrazný vnější znak pohlavní identity a rozdílnosti pohlaví, pak je představa opačného oblékání součástí způsobu, jakým se lidé vyrovnávají s jevy překračujícími zažité katetorie mužství a ženství. Gayům je tak – podle těchto představ – přisuzováno nošení ženských šatů a lesbám oblékání mužských oděvů. To může být spojováno s výsměchem nebo odporem, jak dokládá třeba zobrazování homosexuálních postav v kinematografii kolem poloviny 20. století. Hrdá, až provokativní stylizace do těchto stereotypních rolí bývá naopak jedním ze způsobů přijetí své identity ze strany některých homosexuálních jedinců a objevuje se v historii LGBT hnutí, ku příkladu jako součást tzv. průvodů gay hrdosti. Specifickou formou jsou tzv. „drag queens“ a „drag kings“. Crossdressing a náboženství

Takovéto jednání je popsáno v Bibli, konkrétně v knize Deuteronomium, která jej zapovídá. Přímo uvádí: „Žena na sebe nevezme, co patří muži, a muž neobleče, co nosí žena. Hospodin, tvůj Bůh, má v ohavnosti každého, kdo to činí.“

*zdroj Wikipedie