Skupinový sex

Skupinový sex je sexuální praktika zahrnující tři a více účastníků. Maximální počet partnerů není omezen. Je často spojován s exhibicionismem a promiskuitou. Poměr mužů a žen či jejich sexuální orientace nejsou podstatné. Skupinový sex obvykle počítá s výměnou partnerů tedy obvykle ve stylu „každý s každým.“

Skupinový sex je oblíbeným pornografickým žánrem, protože v očích publika zvyšuje sexuální výkonnost aktérů a kumuluje potenciál dílčích sexuálních scén. Většinová pornografická produkce obvykle operuje s heterosexuálním mužem či muži a bisexuálními ženami.

Specifický žánr, ve kterém vystupuje jedna žena a výrazně větší počet mužů, se označuje jako gangbang.

*zdroj Wikipedie